เงื่อนไขการเข้าพัก และชำระเงิน

 • โอนเงินมัดจำ 50%
 • ราคารวมอาหารเช้า ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • เวลาเข้าพัก 14.00 น. เวลาออก 12.00 น.
 • ห้ามประกอบอาหารภายในห้องพัก (ยกเว้น การบริการของทางรีสอร์ท)
 • ราคาเตียงเสริม : 600 บาท ต่อท่านรวมอาหารเช้า ราคานี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน
 • ฟรีสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี (กรณีไม่เสริมเตียง)
 • เด็กอายุตั้งแต่ 7 – 9 ปีขึ้นไปคิดราคาอาหารเช้า 150 บาท/คน (กรณีไม่เสริมเตียง)
 • การจองจะได้รับการยืนยัน เมื่อมีหลักฐานการโอนเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น
 • กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพักเท่านั้น มิฉะนั้นทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินมัดจำให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ชื่อบัญชีนางสาวยุพิน นิจกิจ
 • ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี : 887-2-00001-2

สามารถสำรองห้องพักทางช่องทางต่างๆได้ตามนี้เลยค่ะ
Tel : 081-256-3656 / 088-858-8326 / 089-254-8359
Line : stamphills / mooyuei
Email : stamphills@gmail.com
Facebook : Stamphills Resort & Restaurant
Website : www.stamphills.com
ที่อยู่ แสตมป์ ฮิลล์ สำนักงานใหญ่
163/3 หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180